Keresés a Bibliában

30E szavaira sokan hittek benne.

Ábrahám fiai.

31Jézus akkor a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha ti kitartotok tanításom mellett, valóban tanítványaim vagytok, 32megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” 33Ők tiltakoztak: „Ábrahám fiai vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Hogyan mondhatod te: szabadok lesztek?” 34Bizony, bizony mondom nektek, felelte Jézus, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. 35A szolga nem marad végleg a házban, de a fiú mindig ott marad. 36Ha tehát a Fiú tesz szabaddá titeket, valóban szabadok lesztek.

KNB SZIT STL BD RUF KG