Keresés a Bibliában

30Mikor ezeket mondta, sokan hittek benne.
31Azoknak a zsidóknak, akik hittek neki, Jézus azt mondta: »Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok, 32megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.« 33Azok azt felelték neki: »Ábrahám utódai vagyunk, és soha senkinek nem szolgáltunk. Hogyan mondod hát te, hogy ‘szabadok lesztek’?« 34Jézus így szólt: »Bizony, bizony mondom nektek: Mindaz, aki bűnt cselekszik, szolga. 35De a szolga nem marad örökre a házban, csak a fiú marad ott mindörökké. 36Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.

KNB SZIT STL BD RUF KG