Keresés a Bibliában

15 1Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlősgazda. 2Minden rajtam levő szőlővesszőt, amelyik nem terem gyümölcsöt, eltávolít; és minden szőlővesszőt, amelyik gyümölcsöt terem, megtisztít, hogy még bőségesebb gyümölcsöt teremjen.
3Ti már tiszták vagytok a szó által, amelyet mondtam nektek. 4Maradjatok bennem, és én tibennetek! Ahogy a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bőséges gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem tudtok tenni. 6Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; aztán összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. 7Ha megmaradtok bennem, és szavaim megmaradnak bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. 8Az lesz Atyám dicsősége, hogy bőséges gyümölcsöt teremtek, és hogy a tanítványaim lesztek.
9Azzal a szeretettel szerettelek titeket, amellyel engem szeretett az Atya. Maradjatok meg az én szeretetemben! 10Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, ahogyan én megtartottam Atyám parancsolatait, és megmaradok szeretetében. 11Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. 12Ez az én parancsolatom: szeressétek egymást azzal a szeretettel, amellyel én szerettelek benneteket. 13Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja azokért, akiket szeret. 14Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. 15Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. 16Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki benneteket; és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon azért, hogy bármit kértek is az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 17Ezt parancsolom nektek: szeressétek egymást!
18Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. 19Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. 20Emlékezzetek arra a szóra, amelyet mondtam nektek:
„Nem nagyobb a szolga az uránál.” Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak; ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani. 21Sőt mindezt az én nevem miatt teszik veletek, mert nem ismerik Azt, aki küldött engem. 22Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna hozzájuk, nem lenne bűnük; így azonban nincs mentségük bűneikre. 23Aki engem gyűlöl, gyűlöli Atyámat is. 24Ha nem vittem volna véghez közöttük olyan tetteket, amilyeneket senki más, nem volna bűnük. Most viszont látták, és mégis gyűlölettel vannak irántam és Atyám iránt is. 25De azért van ez, hogy beteljesedjék a szó, amely meg van írva az ő Törvényükben: Ok nélkül gyűlöltek engem.
26Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök majd nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, Ő tesz majd tanúságot rólam. 27Sőt ti is tanúságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet