Keresés a Bibliában

Jézus az igazi szőlőtő.

15 1„Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. 2Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, a gyümölcshozót pedig megtisztítja, hogy még többet teremjen. 3Ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás hatására. 4Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző sem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek. 6Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. 7Ha bennem maradtok és tanításom tibennetek, kérjetek, bármit akartok: megkapjátok. 8Az dicsőíti meg Atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok és így tanítványaim lesztek. 9Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is
titeket. Maradjatok meg szeretetemben. 10Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait és szeretetében maradok. 11Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek és örömötök ezzel teljes legyen.

A szeretet parancsa.

12Ez az én parancsom: szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. 13Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. 14Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. 15Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. 16Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. 17Ez az én parancsom: szeressétek egymást!

A világ gyűlölete.

18Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt nálatok. 19Ha a világból volnátok, a világ mint övéit szeretne titeket. De mivel nem vagytok e világból valók – hiszen kiválasztottalak titeket a világból –, gyűlöl titeket a világ. 20Emlékezzetek vissza a tőlem kapott tanításra: nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. 21Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. 22Ha nem jöttem volna és nem tanítottam volna őket, nem volna bűnük, így azonban nincs mentségük bűneikre. 23Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli. 24Ha nem vittem volna végbe köztük olyan tetteket, amilyeneket senki más nem cselekedett, nem volnának vétkesek. Most azonban látták ezeket és mégis gyűlölnek engem is, meg Atyámat is. 25De teljesednie kellett a jövendölésnek, amely törvényükben olvasható: ok nélkül gyűlöltek engem. 26Amikor eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő tanúságot tesz rólam. 27Ti is tanúságot tesztek rólam, hiszen kezdettől velem vagytok.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet