Keresés a Bibliában

12 1Jézus tehát hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. 2Ott vacsorát készítettek a tiszteletére. Márta felszolgált, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt.
3Mária ekkor elővett egy font vegyítetlen, nagyon drága nárduskenetet, és megkente Jézus lábát, a hajával pedig megtörölte. A ház megtelt a kenet illatával. 4Tanítványai közül az egyik, a Karióti Júdás, aki arra készült, hogy elárulja, így szólt:
5Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, amit a szegényeknek lehetett volna adni?
6De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. 7Jézus erre így szólt:
– Hagyd! A temetésem napjára szánta. 8Szegények ugyanis mindig lesznek veletek, én viszont nem leszek mindig veletek!

KNB SZIT STL BD RUF KG