Keresés a Bibliában

Jézus megkenetése Betániában (Mt 26,6-13; Mk 14,3-9)

12 1Jézus tehát hat nappal a páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. 2Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. 3Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt az olaj illatával. 4Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: 5Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? 6De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. 7Jézus erre így szólt: Hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta; 8mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,5 dénárért: Vö. a Jn 6,7 jegyzetével