Keresés a Bibliában

A betániai vacsora.

12 1Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Ott lakott Lázár, akit Jézus feltámasztott halottaiból. 2Vacsorát rendeztek tiszteletére. Márta szolgált, Lázár meg együtt telepedett vele asztalhoz. 3Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült drága olajat. Megkente vele Jézus lábát és hajával megtörölte. A ház betelt az olaj illatával. 4Egyik tanítványa, karióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott ezért: 5„Miért nem adták el inkább ezt az illatszert háromszáz dénárért, s miért nem osztották ki a szegények közt?” 6Ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt: ő kezelte a pénzt és elsikkasztotta a bevételt. 7Jézus rászólt: „Hagyd békén, hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi. 8Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.”

KNB SZIT STL BD RUF KG