Keresés a Bibliában

17 1Ekkor jött a hét csészét tartó hét angyal közül az egyik, és így szólt hozzám: „Gyere, megmutatom neked, hogyan ítélik el a nagy szajhát, aki a nagy vizek mellett ül. 2Vele paráználkodtak a föld királyai, s a föld lakói megrészegedtek paráználkodása borától.” 3És Lélekben elvitt egy pusztába.
Ott láttam egy asszonyt, aki skarlátvörös vadállaton ült, amely tele volt istenkáromló nevekkel, s hét feje és tíz szarva volt. 4Az asszony bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve. Kezében undoksággal – paráznasága tisztátalanságával – telt aranyserleg. 5Homlokára egy titokzatos név volt írva: „A nagy Babilon, a szajháknak és a föld utálatosságainak az anyja.” 6Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és Jézus tanúinak vérétől. Láttára nagyon elámultam.
7Az angyal ezt mondta nekem: „Miért ámuldozol? Én megmagyarázom neked az asszony titkát, s a hétfejű és tízszarvú vadállatét is, amely hordozza.
8A vadállat, amelyet láttál, egykor élt, de már nem él. Fel fog jönni az alvilágból, de a vesztébe rohan. A föld lakói, akiknek a neve nincs beírva a világ kezdetétől fogva az élet könyvébe, ámuldozni fognak a vadállat láttára, amely egykor élt, és már nem él, de ismét megjelenik. 9Itt bölcsességgel párosult értelemre van szükség! A hét fej hét hegyet jelent, az asszony ezeken ül. De hét királyt is jelent. 10Öt közülük már a múlté, egy most uralkodik, az utolsó még nem jött el, de amikor eljön, csak rövid ideig kell maradnia.
11A vadállat, amelyik élt, de többé nem él, lesz a nyolcadik. A hét másik állítja, de a vesztébe rohan. 12A tíz szarv, amit láttál, tíz királyt jelent. Még nem jutottak uralomra, de a vadállattal királyi hatalmat kapnak egyetlen órára. 13Szándékuk közös: átengedni erejüket és hatalmukat a vadállatnak. 14Harcolni fognak a Bárány ellen, de a Bárány legyőzi őket, mert ő az urak Ura és a királyok Királya, és akik vele vannak, azok meghívottak, kiválasztottak és hűségesek.”
15Azután ezt mondja: „A vizek, ahol – amint láttad – a szajha ült, népeket, tömegeket, nemzeteket és nyelveket jelentenek. 16A tíz szarv, melyet láttál, meg a vadállat meggyűlölik majd a szajhát, kifosztják és levetkőztetik, a húsán rágódnak, és tűzön megégetik. 17Mert Isten hajlította szívüket arra, hogy szándékát véghezvigyék, és uralmukat egyetértőn átadják a vadállatnak, amíg be nem teljesedik Isten szava. 18Az asszony, akit láttál, a nagy várost jelenti, amelyik a föld királyain uralkodik.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet