Keresés a Bibliában

18 1Ezután egy másik angyalt láttam lejönni a mennyből. Nagy hatalma volt, és dicsőségétől fényben ragyogott a föld. 2Erős hangon így kiáltott: „Elesett, elesett a nagy Babilon! Démonok lakhelye lett, minden tisztátalan lélek rejtekhelye, minden tisztátalan és gyűlöletes madár rejtekhelye, [minden tisztátalan állat rejtekhelye,] 3mert paráznasága tüzes borából minden nemzet ivott. Vele paráználkodtak a föld királyai, és a föld kereskedői feslettsége által gazdagodtak meg.”
4Egy másik hangot hallottam a mennyből: „Én népem, vonuljatok ki belőle, nehogy részetek legyen bűneiben, és benneteket is érjenek csapásai! 5Bűnei az eget érik, de Isten számon tartja gonoszságait.
6Úgy fizessetek neki, ahogy ő fizetett nektek. Tetteit kétszeresen viszonozzátok! Töltsetek serlegébe kétannyit, mint amennyit ő töltött! 7Amennyit gőgösködött és dőzsölt, annyi gyötrelmet és gyászt okozzatok neki! Mert ezt mondja szívében: »Királynőként trónolok, nem vagyok özvegy, és nem ismerem a gyászt«. 8Ezért egyetlen napon érik majd el a csapások: halál, gyász és éhínség; és tűz fogja elhamvasztani, mert erős Úr, az Isten, aki ítéletet tart fölötte.
9Siratják és a mellüket verik majd miatta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dőzsöltek, amikor látják, hogy füstölögve ég. 10De gyötrelmeitől való félelmükben megállnak távol, és ezt mondják:
»Jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te erős város! Egyetlen óra alatt beteljesedett rajtad az ítélet.«
11Siratják és gyászolják a föld kereskedői, mert senki sem veszi meg többé áruikat: 12az aranyat, az ezüstöt, a drágakövet, a gyöngyöket, a gyolcsot, a bíbort, a selymet, a karmazsinkelmét, a sokféle illatos fát és elefántcsont tárgyat, az értékes fából, bronzból, vasból és márványból készült sokféle tárgyat, 13a fahéjat és a kardamont, az illatszereket, a mirhát és a tömjént, a bort és az olajat, a lánglisztet és a búzát, a barmokat, a juhokat, a lovakat és a kocsikat, a rabszolgákat és a foglyokat. 14Az érett gyümölcs, amelyre lelked vágyódott, nincs többé. Számodra minden fény és pompa odavan, és nyomuk sem lesz többé.
15A kereskedők, akik meggazdagodtak belőle, gyötrelmeitől való félelmükben megállnak távol, sírva és gyászolva: 16»Jaj, jaj, te nagy város! Gyolcsba, bíborba és karmazsinba öltöztél, arannyal, drágakővel és gyönggyel voltál ékes. 17Egyetlen óra alatt elpusztult ekkora gazdagság!«
Minden hajóskapitány és révész, minden matróz és tengerész megállt a távolban, amikor megpillantotta füstölgő tüzét, 18és így kiáltozott: »Melyik város volt ehhez a nagy városhoz hasonló?!« 19Port szórtak a fejükre, zokogva és gyászolva siránkoztak: »Jaj, jaj, a nagy város, amelynek a vagyonából gazdagodott meg mindenki, akinek hajója járt a tengeren. Egyetlen óra alatt elpusztult!« 20Örvendezzetek rajta, te menny, ti szentek, apostolok és próféták, mert Isten végrehajtotta rajta az ítéletet miattatok!”
21Egy erős angyal ekkor fölemelt egy malomkő nagyságú követ, és bedobta a tengerbe, és ezt mondta: „Ekkora erővel hajítják le majd Babilont, a nagy várost, és többé nyomát sem találni. 22Többé nem hallatszik benned hárfások, zenészek, fuvolások és harsonások hangja. Semmiféle kézműves nem lesz benned, és malomzúgás sem hallatszik többé. 23Nem világít benned többé mécsesnek világa, nem hallatszik benned többé vőlegénynek és menyasszonynak a hangja. Kereskedőid a föld nagyjai voltak, varázslataid tévútra vezettek minden nemzetet. 24Próféták és szentek vérét találták benned, és mindenkiét, akit csak lemészároltak a földön.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet