Keresés a Bibliában

17 1A hét angyal közül az egyik odajött, és így szólt hozzám: »Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna asszony kárhozatát, aki a nagy vizek fölött ül, (Jer 51,13) 2akivel a föld királyai paráználkodtak, és akinek paráznasága borától megrészegültek a föld lakói!« (Iz 23,17) 3És lélekben elvitt engem a pusztaságba: egy asszonyt láttam skarlátvörös fenevadon ülni, amely tele volt a káromlás neveivel, és hét feje és tíz szarva volt. (Dán 7,7) 4Az asszony pedig bíborba és karmazsinba volt öltözve, felékesítve arannyal és drágakővel és gyöngyökkel. Kezében arany serlegettartott, telve utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságával. (Jer 51,7}<fs) 5A homlokára ez a név, ez a titok volt írva: »A nagy Babilon, a föld paráznaságainak és utálatosságainak anyja!«
(Dán 4,27) 6És láttam, hogy az asszony részeg a szentek vérétől és Jézus vértanúinak vérétől. Mikor őt láttam, nagyon csodálkoztam. 7Az angyal azt mondta nekem: »Miért csodálkozol? Megmagyarázom én neked az asszony titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és tíz szarva van! 8A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és megjelenik. Fel fog szállni a mélységből, és a vesztébe jut; a föld lakói pedig csodálkozni fognak – azok, akiknek a neve nincs beírva az élet könyvébe a világ teremtése óta–, amikor látják a fenevadat, amely volt és nincs. (Dán 7,3;Dán 12,1}<fs) 9– Ennek ez a bölcs értelme: A hét fej hét hegy, amelyeken az asszony ül; és hét király. 10Öt már elesett, az egyik még van, a másik pedig még nem jött el. Amikor eljön, csak rövid ideig lesz maradása. 11És a vadállat, amely volt és nincs, az maga a nyolcadik, és a hétből való, és vesztébe jut. 12És a tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem jutottak uralomra, de mint királyok hatalmat nyernek egy órára a fenevaddal együtt. (Dán 7,24) 13Ezeknek egy a szándékuk, és erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják át. 14Harcolni fognak a Bárány ellen, de a Bárány legyőzi őket, mert ő az uraknak Ura és a királyoknak Királya; akik pedig vele vannak, azok hivatottak, választottak és hűségesek.«
(MTörv 10,17) 15Majd azt mondta nekem: »A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna asszony ül, a népek, törzsek és nemzetek és nyelvek. (Jer 51,13;Dán 3,4) 16A tíz szarv pedig, amelyet láttál, és a fenevad meggyűlöli a parázna asszonyt. Elhagyottá és meztelenné teszik, megeszik a húsát, és tűzzel megégetik. 17Mert Isten adta szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát, és egyetértve adják királyi hatalmukat a fenevadnak, míg beteljesednek Isten igéi. 18Az asszony, akit láttál, az a nagy város, amely a föld királyai fölött uralkodik«.
(Zsolt 2,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

17,3 Ez az asszony sem nem Róma, sem Babilon, hanem a keresztényellenes világ megszemélyesítése. Talán itt is (mint az evangéliumban: Jeruzsálem pusztulása és a világ vége) összefonódik két látnoki kép: Rómának (a Római Birodalomnak) a bukása és a világ vége. Embertelen császáraival, erkölcsi romlásával Róma bukása jelképe és ígérete lesz annak, ami az egész világgal történik, amikor eljön a vég.

Előző fejezet Következő fejezet