Keresés a Bibliában

Ötödik látomás: a végső számadás és Krisztus győzelme

Az istentelen Babilon.

17 1Egyik a hét angyal közül, akiknél a hét csésze volt, hozzám jött és így szólt: „Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna asszony kárhozatát, aki a nagy vizek mellett ül. 2Vele paráználkodtak a föld királyai és paráznaságának borától megrészegültek a föld lakói.” 3És lélekben elragadott a pusztába. Egy asszonyt láttam ott, aki skarlátvörös vadállaton ült. Ez tele volt istenkáromló nevekkel, s hét feje és tíz szarva volt. 4Az asszony bíborba és karmazsinba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel fölékesítve. Kezében aranyserleget tartott, tele utálatos és szennyes paráznasággal. 5Homlokán ez a titokzatos név állt: „A nagy Babilon, a paráznák és a föld undokságainak anyja.” 6Akkor láttam, hogy az asszony megrészegült a szenteknek és Jézus vértanúinak vérétől. Láttára nagy ámulatba estem.

A látomás magyarázata.

7Az angyal megkérdezte: „Mit csodálkozol? Én megmagyarázom neked az asszony titkát és a hétfejű, tízszarvú vadállatét, mely hordozza. 8A vadállat, melyet láttál, volt, de nincs többé. Fölszáll a mélységből, de vesztébe rohan. A vadállat láttára, mely volt és nincs többé, de ismét megjelenik, csodálkozni fognak a föld lakói, akiknek neve nem áll a világ teremtése óta az élet könyvében. 9Itt van szükség bölcsességgel párosult értelemre. A hét fej hét hegyet jelent, ezeken ül az asszony. De jelenti a hét királyt is. 10Öt közülük lebukott, egy most uralkodik, az utolsó még nem jött el. Ha majd eljön, rövid ideig lesz csak maradása. 11Maga a vadállat, mely volt, de nincs többé, lesz a nyolcadik: az előző hét közül való, s vesztébe is rohan. 12A tíz szarv pedig, melyet láttál, tíz királyt jelent. Még nem jutottak uralomra, de a vadállat után királyi hatalmat nyernek egy órára. 13Ezek egyetértenek a vadállattal, erejüket és hatalmukat rendelkezésére bocsátják. 14Harcot indítanak a Bárány ellen, de a Bárány, aki az uralkodók Ura és a királyok Királya, legyőzi őket meghívott, kiválasztott és hűséges szövetségeseivel.” 15Azután így folytatta: „A vizek, amelyek mellett látomásodban a parázna asszony ült, a népeket, törzseket, nemzeteket és nyelveket jelentik. 16A tíz szarv, melyet láttál, és a vadállat meggyűlölik a parázna asszonyt, kifosztják és levetkőztetik, sőt húsán rágódnak és tűzön sütik. 17Isten sugalmazta nekik, hogy tervét végrehajtsák és uralmukat egyetértve a vadállatra ruházzák, amíg Isten igéje be nem teljesül. 18Az asszony, akit láttál, az a nagy város, amely a föld királyain uralkodik.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet