Keresés a Bibliában

A tengeri vadállat.

13 1Akkor láttam, hogy egy vadállat bukkan föl a tengerből. Hét feje és tíz szarva volt, szarvain tíz királyi korona, fejein pedig istenkáromló nevek. 2Ez a vadállat, melyet láttam, hasonlított a párduchoz, lába olyan, mint a medvéé, szája pedig, mint az oroszláné. A sárkány neki adta erejét, trónját, s nagy hatalmat is. 3(Úgy tűnt), mintha egyik feje halálra lett volna sebezve, de halálos sebe meggyógyult. 4Az egész föld csodálattal nézte a vadállatot, és imádta a sárkányt, mivel hatalmat adott a vadállatnak. Imádták a vadállatot is és így kiáltottak: „Ki mérhető a vadállathoz? Ki tudja fölvenni a küzdelmet vele?” 5Nagyzoló és káromló szája volt, és hatalmat kapott, hogy negyvenkét hónapig jártassa. 6Káromlásra nyitotta száját Isten ellen: káromolta nevét, hajlékát és a menny lakóit. 7Azt is megengedték neki, hogy harcot indítson a szentek ellen és legyőzze őket. Sőt hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött. 8Imádni fogják őt a föld lakói mind, akiknek neve nem áll a világ kezdete óta a megölt Bárány életkönyvében. 9Akinek füle van, hallja meg! 10Aki mást fogságba hurcol, fogságba kerül, aki karddal öl, kardélen hull el. Ez az alapja a szentek állhatatosságának és hűségének.

A szárazföldi vadállat.

11Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a szárazföldből. Két szarva volt, mint a kosnak, de úgy ordított, mint a sárkány. 12Az első vadállat színe előtt annak minden hatalmát gyakorolta és rábírta a föld minden lakóját, hogy imádja az első vadállatot, amelynek meggyógyult halálos sebe. 13Nagy csodajeleket művelt, az emberek szeme láttára tüzet bocsátott le az égből. 14E csodákkal, melyeket a vadállat színe előtt művelhetett, megtévesztette a föld lakóit és rábírta őket arra, hogy szobrot állítsanak a vadállatnak, mely kardéltől sebesült, de fölépült. 15Hatalmat kapott arra is, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra és megölje azokat, akik nem imádják. 16Elrendelte, hogy mindenkinek: kicsinek-nagynak,
szegénynek-gazdagnak, szabadnak 17és szolgának jelöljék meg jobb karját vagy homlokát, s hogy Senki se adhasson, vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének számát. 18Ez itt a bölcsesség! Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám az: hatszázhatvanhat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet