Keresés a Bibliában

13Szenved valaki közületek? Imádkozzék! Örvendezik valaki? Énekeljen dicséretet! 14Beteg valaki közületek? Hívassa magához a gyülekezet elöljáróit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében! 15A hitből fakadó imádság megszabadítja az erőtlent, s az Úr fölsegíti. S ha bűn terheli is, bocsánatot nyer. 16Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok! Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 17Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor imájában kérvén kérte, hogy ne legyen eső, nem is esett a földön három évig és hat hónapig.
18Aztán újra imádkozott, és az ég esőt adott, s a föld meghozta gyümölcsét.
19Testvéreim, ha valaki közületek eltévelyedik az igazságtól, de valaki visszatéríti, 20akkor ez utóbbi tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és bűnök sokaságára borít fátylat.

KNB SZIT STL BD RUF KG