Keresés a Bibliában

13Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen. (Zsolt 50,15;Eféz 5,19; Kol 3,16) 14Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. (Márk 6,13) 15És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. (Márk 16,18) 16Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. (Eféz 6,18;Zsolt 145,18) 17Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig: (1Kir 17,1; Luk 4,25) 18És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét. (Ján 14,3; Ezék 12,22) 19Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, (Gal 6,1) 20Tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez. (Zsolt 51,15;Péld 10,12.1Pét;4,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG