Keresés a Bibliában

13Szenved valaki közületek? Imádkozzék! Vidám valaki? Énekeljen zsoltárokat! 14Beteg valaki köztetek? Hívassa el az egyház presbitereit, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! 15A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer. 16Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat megtehet az igaz ember könyörgése. 17Illés hozzánk hasonló ember volt, s amikor buzgón imádkozott, hogy ne essék eső a földre, nem is esett három évig és hat hónapig. 18Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, s a föld megadta termését.
(1Kir 17-18) 19Testvéreim! Ha valaki közületek eltéved az igazságtól, és valaki megtéríti őt, 20tudja meg, hogy aki a bűnöst visszatéríti téves útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és betakarja bűneinek sokaságát.
(Péld 10,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,15 A Trentói zsinat szerint ez a rész (14-15.v.) a Szentkenet szentségére vonatkozik: meghatározza a Szentkenet anyagát (olajjal való megkenés), formáját (ima a betegért), kiszolgáltatóját (pap keni meg a beteget) és hatását (bűnök bocsánata, testi gyógyulás).