Keresés a Bibliában

5 1A szabadság által szabadított meg minket Krisztus. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába fogni!
2Íme, én, Pál mondom nektek: amennyiben körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. 3Még egyszer kijelentem: minden ember, aki körülmetélkedik, köteles megtartani az egész Törvényt. 4Ti, akik a Törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és híjával vagytok a kegyelemnek. 5Mi ugyanis a Lélek erejében a hit által várjuk reményünk beteljesedését, megigazulásunkat. 6Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 Szabadon vállalt sorsa révén (vö. Fil 2,5–11). A szabadítás céljáról az 5,13-ban szól az Apostol.