Keresés a Bibliában

Ragaszkodjatok a szabadsághoz!

5 1A szabadságra Krisztus vezetett minket. Álljatok tehát szilárdan és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani. 2Én, Pál mondom nektek: ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. 3Ismét kijelentem minden körülmetélkedőnek, hogy köteles az egész törvényt megtartani. 4Ha a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, s kegyelmét elvesztettétek. 5Mi a hit erejével várjuk a Lélekben a megigazulásból fakadó reményt. 6Krisztus Jézusban ugyanis sem az nem számít, hogy körülmetélt valaki, sem az, hogy körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely a szeretet által tevékeny.

KNB SZIT STL BD RUF KG