Keresés a Bibliában

5 1Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. (Ján 3,19-21) 2Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ. (Ésa 60,1;59,10; Róm 13,11; Mát 8,22; Luk 15,24.32) 3Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, a ki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. (Gal,5 8-10.) 4Elszakadtatok Krisztustól, a kik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. (Kol 4,5; Gal 6,10; Fil 2,15.3.20) 5Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. (Gal,5 15. 16. Kol. 1,9. Csel. 21,14. 1 Kor. 4,19.) 6Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. (Kol 3,11;Jak 2,17.18)

KNB SZIT STL BD RUF KG