Keresés a Bibliában

III. ERKÖLCSI KÖTELESSÉGEK

Isten gyermekeinek szabadsága.

5 1A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket. 2Én, Pál mondom nektek: Ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. 3Azt is kijelentem a körülmetélkedőnek, hogy köteles az egész törvényt megtartani. 4Ha a törvényben keresitek az igazzá válást, elszakadtatok Krisztustól és elvesztettétek kegyelmét. 5Mi a hit által a Lélek közreműködésével várjuk a megigazulásból fakadó reményt. 6Krisztus Jézusban ugyanis nem az számít, hogy valaki körülmetélt vagy körülmetéletlen, hanem csak a hit, amely a szeretetben teljesedik ki.

KNB SZIT STL BD RUF KG