Keresés a Bibliában

4 1Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltóan ahhoz a meghíváshoz, amelyet kaptatok: 2teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel! Viseljétek el egymást szeretettel!
3Buzgólkodjatok azon, hogy a Lélek egységét a béke kötelékével megtartsátok! 4Egy a test, és egy a Lélek, ahogy meghívásotok is egy reményre szól. 5Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, 6mindeneknek egy az Istene és Atyja, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.

KNB SZIT STL BD RUF KG