Keresés a Bibliában

4 1Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, 2teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. 3Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében. 4Egy a test és egy a Lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól. 5Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 6Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.

KNB SZIT STL BD RUF KG