Keresés a Bibliában

Buzdítás a méltó keresztény életre.

Intés egyetértésre.

4 1Kérlek tehát én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz, amelynek részesei lettetek, 2igaz alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. 3Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet. 4Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy a hivatástok is egy reményre szól. 5Egy az Úr és egy a hit, egy a keresztség. 6Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár és mindenben benne van.

KNB SZIT STL BD RUF KG