Keresés a Bibliában

14Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, 15akitől nevét kapja minden nemzetség mennyben és földön, 16és kérem, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember; 17hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva 18meg tudjátok érteni minden szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység; 19és megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, és így mind jobban elteljetek Isten mindent átfogó teljességével.
20Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erő által mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, 21dicsőség az Egyházban és Krisztus Jézusban nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG