Keresés a Bibliában

Az apostol könyörgése.

14Ezért térdet hajtok (Urunk Jézus Krisztus) Atyja előtt, 15akitől minden közösség származik mennyben és földön. 16Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek belső emberré, 17hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, 18s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd föl tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, 19megismeritek Krisztusnak minden ismeretet fölülmúló szeretetét és beteltek Isten egész teljességével. 20Neki pedig, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon fölül is, amit kérünk vagy megértünk: 21dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön-örökké. Amen.

KNB SZIT STL BD RUF KG