Keresés a Bibliában

14Ezért hajtom meg térdemet az Atya előtt, 15akitől minden nemzetség nevét nyerte a mennyben és a földön: 16Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, 17hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva 18fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, 19és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét is, s beteljetek Isten egész teljességével.
20Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk, 21dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön-örökké! Ámen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,18 A szélesség...: a négy kifejezés egy tárgy méreteinek meghatározására szolgál; itt valószínűleg Krisztus szeretetére vonatkozik, amelyről a 19. v. beszél.