Keresés a Bibliában

3Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket a mennyek minden Lélektől való áldásával Krisztusban. 4Mert általa választott ki minket magának a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte a szeretetben. 5Előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint gyermekeivé fogad minket, 6hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.

KNB SZIT STL BD RUF KG