Keresés a Bibliában

3Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.

4Mert kiválasztott minket őbenne
a világ megteremtése előtt,
hogy szentek és szeplőtelenek
legyünk előtte a szeretetben.

5Eleve arra rendelt minket,
hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által,
akaratának jóságos tetszése szerint,

6és magasztaljuk dicsőséges kegyelmét,
amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.

KNB SZIT STL BD RUF KG