Keresés a Bibliában

Isten kegyelmének magasztalása.

3Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, leli áldással megáldott minket! 4Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. 5Szeretetből eleve arra rendelt, hogy – akaratának tetszése szerint – Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk, 6s magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában fölkarolt minket.

KNB SZIT STL BD RUF KG