Keresés a Bibliában

3Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket a mennyek minden Lélektől való áldásával Krisztusban. 4Mert általa választott ki minket magának a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte a szeretetben. 5Előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint gyermekeivé fogad minket, 6hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. 7Benne van vére által megváltásunk, bűneink bocsánata kegyelme gazdagságából, 8amelyet teljes bölcsességgel és okossággal kiárasztott ránk. 9Megismertette velünk akaratának titkát, azt a jóságos tervét, amelyet benne elhatározott, 10hogy az idők teljességében mindent, ami a mennyben és a földön van, Krisztusban foglal össze. 11Mi is benne nyertük el az előre nekünk szánt örökséget annak végzése szerint, aki mindent saját elhatározása és akarata szerint tesz, 12hogy dicsőségének magasztalására legyünk mi, akik már régtől fogva Krisztusba helyeztük reményünket. 13Ti is – miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek – benne kaptátok meg az ígéret Szentlelkének pecsétjét, 14örökségünk zálogát a megváltás elnyerésére és dicsőségének magasztalására.

KNB SZIT STL BD RUF KG