Keresés a Bibliában

Isten kegyelmének magasztalása.

3Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, leli áldással megáldott minket! 4Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. 5Szeretetből eleve arra rendelt, hogy – akaratának tetszése szerint – Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk, 6s magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában fölkarolt minket. 7Benne van vére által szerzett megváltásunk, bűneink bocsánata, kegyelme bőségének arányában, 8amelyet minden bölcsességgel és okossággal, gazdagon árasztott ránk. 9Tudtunkra adta ugyanis jóságos tetszése szerint akaratának titkát, amellyel elhatározta, 10hogy az idők teljességével Krisztusban, mint főben foglaljon össze mindent, ami mennyben és földön van. 11Benne vagyunk hivatva az örökségre, amelyre annak végzése szerint lettünk rendelve, aki mindent akaratának szabad elhatározása szerint cselekszik. 12Így magasztaljuk dicsőségét mi, akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban. 13Benne kaptátok ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazság igéjét, az üdvösségteket hirdető evangéliumot, és hittetek is benne. 14Ő örökségünk foglalója, amíg Isten dicsőségének magasztalására meg nem váltja tulajdonába vett népét.

KNB SZIT STL BD RUF KG