Keresés a Bibliában

3Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket.

4Mert kiválasztott minket őbenne
a világ megteremtése előtt,
hogy szentek és szeplőtelenek
legyünk előtte a szeretetben.

5Eleve arra rendelt minket,
hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által,
akaratának jóságos tetszése szerint,

6és magasztaljuk dicsőséges kegyelmét,
amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.

7Benne van számunkra a megváltás az ő vére által,
a bűnök bocsánata,
kegyelme gazdagságának megfelelően,

8amelyet igen bőségesen juttatott nekünk
minden bölcsességgel és ismerettel.

9Megismertette ugyanis velünk
akaratának a titkát jóságos tetszése szerint,
amelyet elhatározott benne

10az idők teljességének megvalósításáról:
hogy Krisztusban, mint Főben, újra összefogjon mindent,
ami a mennyben és ami a földön van.

11Benne részesei is lettünk az örökségnek, mi, akik eleve erre rendeltettünk annak végzése szerint, aki mindent akaratának végzése szerint cselekszik, 12hogy magasztaljuk az ő dicsőségét, mi, akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban.
13Benne ti is hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, hittetek is neki, és megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét, 14aki foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen meg nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,10 Az idők teljessége: amikor elteltek az Isten által meghatározott korszakok. Krisztusban mint főben összefogni mindent: az itt szereplő ritka görög szó jelentése szó szerint »egy fő alatt újra egyesíteni« mindent. Tulajdonképpen erről szól az egész levél: Krisztus fősége alatt újjászületik és új egységet alkot az egész világ, zsidók és pogányok, hogy mindannyian Istenhez térjenek.