Keresés a Bibliában

2 1Mindenekelőtt tehát arra kérlek, hogy könyörögjetek, imádkozzatok, esedezzetek és adjatok hálát minden emberért, 2a királyokért és minden följebbvalóért, hogy zavartalan és nyugodt életet élhessünk teljesen szabad vallásgyakorlásban és tisztességben. 3Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk előtt, 4aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. 5Mert egy az Isten, és egy a közvetítő Isten és az emberek között: Krisztus Jézus, egy ember, 6aki váltságul adta önmagát mindenkiért. Ezt a tanúbizonyságot adta a maga idejében, 7és engem ennek rendelt Isten hírnökévé és apostolává – igazat mondok, nem hazudok – és a pogányok tanítójává a hit és az igazság erejében.
8Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt istenfélelemmel emeljék kezüket imára harag és veszekedés nélkül. 9Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szerényen és mértékkel ékesítvén magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, 10hanem azzal, ami a magukat vallásosnak mondó asszonyokhoz illik: jó tettekkel!
11Az asszony csöndben hallgassa az oktatást, teljes alázatossággal! 12Nem engedem meg az asszonynak a tanítást, sem azt, hogy uralkodjék a férfin, inkább maradjon csöndben. 13A teremtéskor ugyanis Ádám volt az első, Éva a második, 14és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. 15Amennyiben józanul kitart a hitben, a szeretetben és a szentségre törekvő életben, akkor az anyaság által üdvözül.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet