Keresés a Bibliában

3mert még testiek vagytok. Amíg ugyanis féltékenység és viszálykodás van közöttetek, vajon nem testiek vagytok, és nem emberi módon viselkedtek? 4Ha az egyik ezt mondja, „Én Pál mellett vagyok”, a másik meg ezt, „Én Apollóhoz tartozom”, vajon nem emberi módon beszéltek-e?
5Ugyan mi Apolló, és mi Pál? Szolgák, akik által hívővé lettetek, s mindegyikük úgy szolgál, ahogy az Úr megadta neki. 6Én ültettem, Apolló öntözött, de a növekedést Isten adta. 7Úgyhogy nem az számít, aki ültet és aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. 8Aki ültet, s aki öntöz, ugyanaz: mindegyik megkapja majd bérét fáradozása mértéke szerint. 9Ugyanis munkatársak vagyunk, akik Istenhez tartozunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

KNB SZIT STL BD RUF KG