Keresés a Bibliában

3Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é? (1Kor 1,10.11;11,18) 4Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é? (1Kor 1,12) 5Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta. (Csel 18,24) 6Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést. (Jak. 1,21. 1Kor 4,15. Csel. 18,1. 4. 8.;Csel 18,24.28) 7Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten. (2Móz 17,6) 8A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. (Zsolt 62,13; Róm 2,6; Jel 22,12) 9Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. (2Kor 6,1;2,14;Eféz 2,20.1Pét;2,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG