Keresés a Bibliában

3mert még testiek vagytok. Mert amikor köztetek féltékenység és viszály van, nem vagytok-e testiek, és nem viselkedtek-e emberi módon?
4Amikor ugyanis azt mondja az egyik: »Én Pálé vagyok«, a másik pedig: »Én Apollóé«, vajon nem vagytok-e emberiek? 5Vajon mi Apolló? Mi Pál? Szolgák, akik hitre vezettek titeket, mégpedig mindegyik úgy, ahogy az Úr megadta nekik. 6Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. 7Tehát sem az nem számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. 8Aki ültet, és aki öntöz, mind egy; mindegyikük a saját jutalmát nyeri majd el munkája szerint. 9Mert Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,3 Testiek vagytok: a korintusiaknak, akik hallgatták Pál tanítását, előre kellett volna haladniuk Krisztus ismeretében és követésében. Ők azonban hagyták magukat elragadni szenvedélyeik és önzésük által, féltékenykedéseik és viszálykodásaik által, annyira, hogy szakadás támadt közöttük. Mindez lelki szegénységük ékes bizonyítéka.

3,8 Az evangélium munkásai mindnyájan egyek, hiszen mindannyian ugyanannak a nagy Építésznek a munkatársai, aki Isten épületét, az egyházat építi. Nem lehet tehát őket rangsorolni, nem szabad közöttük válogatni és bármelyikük személyéhez ragaszkodni; az általuk adott tanítást kell elfogadni.