Keresés a Bibliában

Hálaadás a templomban

118 1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 2Mondja hát Izráel, hogy örökké tart szeretete! 3Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete! 4Mondják hát, akik félik az URat, hogy örökké tart szeretete! 5Nyomorúságomban az URat hívtam segítségül. Az ÚR meghallgatott, tágas térre vitt engem. 6Velem van az ÚR, nem félek, ember mit árthat nekem? 7Velem van az ÚR, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. 8Jobb az ÚRnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. 9Jobb az ÚRnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. 10Sok nép vett körül engem, de az ÚR nevében szembeszállok velük! 11Körülvettek, be is kerítettek, de az ÚR nevében szembeszállok velük! 12Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az ÚR nevében szembeszállok velük! 13Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az ÚR megsegített engem. 14Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. 15Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik! 16Fölemelte jobbját az ÚR, az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik! 17Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az ÚR tetteit! 18Keményen megfeddett engem az ÚR, de nem adott át a halálnak.

Bevonulás a templomba

19Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az ÚRnak! 20Ez az ÚR kapuja: igazak mehetnek be rajta. 21Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. 22Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. 23Az ÚRtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. 24Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! 25Ó, URam, segíts meg! Ó, URam, adj szerencsét! 26Áldott, aki az ÚR nevében jön! Megáldunk titeket az ÚR házából. 27Az ÚR az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz! 28Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged! 29Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár