Keresés a Bibliában

Jézus mennybemenetele (Lk 24,50-53; ApCsel 1,4-12)

19Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.

KNB SZIT STL BD RUF KG


51És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.

KNB SZIT STL BD RUF KG