Keresés a Bibliában

96

1Énekeljetek az Úrnak új éneket,
énekeljetek az Úrnak minden földek!

2Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét,
hirdessétek napról-napra szabadítását!

3Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között,
csodatetteit minden népnek!

4Mert nagy az Úr, méltó a dicséretre,
minden istennél félelmetesebb.

5Mert a nemzetek istenei mind csak hamis istenek,
az Úr azonban egeket alkotott.

6Színe előtt fenség van és szépség,
szentélyében ékesség és hatalom.

7Ünnepeljétek az Urat, népek családjai,
ünnepeljétek az Úr dicsőségét és hatalmát.

8Adjátok meg az Úr nevének a dicsőséget,
hozzatok áldozati ajándékokat és jöjjetek udvaraiba.

9Boruljatok le szent pompával az Úr előtt,
rettegjen előtte az egész föld!

10Hirdessétek a nemzetek közt: »Király az Úr!«
Megerősítette a föld kerekségét, hogy ne ingadozzék,
s igazságosan ítéli a népeket.

11Örvendjenek az egek, ujjongjon a föld,
zúgjon a tenger s ami betölti azt;

12Vigadjanak a mezők és minden, ami rajtuk van!
Ujjongjon akkor az erdő minden fája

13az Úr előtt, mert eljön,
eljön hogy megítélje a földet.
Igazságban ítéli meg a föld kerekségét,
s a népeket hűsége szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

96,1 Királyzsoltár; Isten mindent felölelő királyi uralmáról szól a hívőkhöz. Izrael nem harcol többé kiválasztottságának előjogáért. Isten végleges eljövetelét hirdeti, amely a mindent átfogó üdvösség (10).

96,2 »Neve«: magát Istent jelenti, aki az emberhez fordult.

96,3 Az üdvösség örömhírét hirdetni kell.

96,10 A fogság utáni négy himnusz feltételezi Második és Harmadik Izajás (Iz 40-66) igehirdetését. Izrael dicsőíti Istenét, mint királyt minden teremtmény fölött.

Következő zsoltár