Keresés a Bibliában

95

1Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
ujjongjunk szabadító Istenünknek.

2Járuljunk eléje magasztalással,
vigadjunk előtte zsoltárokkal.

3Mert nagy Isten az Úr,
hatalmas király ő minden istenen.

4Kezében vannak a föld mélységei,
s övé a hegyek csúcsa.

5Övé a tenger, ő alkotta meg,
s az ő keze formálta a szárazföldet.

6Jöjjetek, imádjuk, hajoljunk meg,
boruljunk térdre az Úr, a mi alkotónk előtt!

7Mert ő az Úr, a mi Istenünk,
mi pedig az ő legelőjének népe,
s kezének juhai vagyunk.

8Ma, ha szavát meghalljátok:
»Ne keményítsétek meg szíveteket,

9Mint Meribánál s Massza napján a pusztában,
hol atyáitok megkísértettek engem:
próbára tettek, bár látták műveimet.

10Negyven esztendeig undorodtam e nemzedéktől,
s azt mondtam: Tévelygő szívű nép ez.

11Nem ismerték útjaimat,
ezért haragomban megesküdtem:
Nem mennek be nyugalmamba!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

95,1 Liturgikus zsoltár, valamelyik ünnep szertartása tükröződik benne (talán a sátoros ünnepé). Az ünneplő közösség a szentélybe vonulva himnuszt énekel (1-7). Ott egy pap prófétai intelmeket intéz hozzájuk (8-11). A szöveg a fogság utáni időkben keletkezett.

95,1 Felhívás a dicsőítésre.

95,6 Felhívás a hódolatra.

95,9 Meriba: vö. Kiv 17,1-7.

95,10 Vö. Szám 14.

Következő zsoltár