Keresés a Bibliában

129

1Zarándok-ének.
Gyakran támadtak ellenem ifjúkorom óta,
– vallja meg most Izrael, –

2gyakran támadtak ellenem ifjúkorom óta,
mégsem bírtak velem!

3Hátamon szántottak mint szántóvetők,
hosszú barázdákat hasítottak,

4de igazságos az Úr:
nyakát szegte a bűnösöknek.

5Jöjjenek zavarba mind és szégyenüljenek meg,
mindazok, akik gyűlölik Siont.

6Olyanok legyenek, mint a fű a háztetőn,
amely elszárad, még mielőtt kitépik,

7amellyel az arató nem tölti meg kezét,
sem ölét a marokszedő,

8amely miatt nem mondják az arra járók:
»Az Úr áldása legyen rajtatok,
megáldunk titeket az Úr nevében!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

129,1 A fogság utáni közösség bizaloméneke.

129,1 A közösség saját történetéről elmélkedik (1. személyben). Izrael kezdettől fogva szenvedett, Isten népét szorongatták, leigázták, de le nem győzték (vö. Jn 16,22).

129,6 Mt 15,5-39.

Előző zsoltár Következő zsoltár