Keresés a Bibliában

129 1Grádicsok éneke.
Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! mondja most Izráel. (Bir 3,12-14;6,1.1Sám;4,10.11) 2Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, még sem bírtak velem. (Jób 31,4;34,21.22;Jer 16,18) 3Szántók szántottak hátamon, hosszúra nyujtották barázdáikat. (Zsolt 7,16.17;34,22) 4Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelét. (2Sám 7,9.10) 5Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, a kik gyűlölik a Siont. (Zsolt 46,6.7;48,3-9;76,3-7) 6Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fű, a mely kiszárad, mielőtt letépnék. (Ésa 37,27;36,37) 7A melyet sem arató nem szed markába, sem kévekötő az ölébe. 8Az átutazók se mondják: Az Úr áldása rátok! Áldunk benneteket az Úrnak nevében!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár