Keresés a Bibliában

130

1Zarándok-ének.
A mélységből kiáltok hozzád, Uram!

2Uram, hallgasd meg szavamat!
Legyen füled figyelmes
hangos esedezésemre.

3Uram, ha a vétkeket számon tartod,
Uram, ki állhat meg előtted?

4Hiszen tenálad a bocsánat,
hogy féljünk téged.

5Benned bízom, Uram.
Lelkem bízik az ő szavában;
várja

6lelkem az Urat,
jobban, mint az őr a hajnalt.
Jobban, mint az őr a hajnalt,

7várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom,
és bőséges nála a szabadítás.

8Ő megszabadítja Izraelt
minden gonoszságától.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

130,1 Egyéni panaszdal, a hatodik bűnbánati zsoltár (fogság utáni).

130,2 Egy hívő kéri Istent, hogy hallgassa meg könyörgését. Tisztában van azzal, hogy másokhoz hasonlóan ő is bűnös.

130,7 A pap az egyéni kérést kiterjeszti az egész közösségre: Isten fogja a megváltás árát népéért kifizetni, meg fogja váltani.

Előző zsoltár Következő zsoltár