Keresés a Bibliában

114

1ALLELUJA!
Amikor Izrael kivonult Egyiptomból,
Jákob házanépe az idegen nép közül,

2Júda lett az ő szentélye,
Izrael a birodalma.

3Látta a tenger és elfutott,
a Jordán visszafelé tartott.

4Ugrándoztak a hegyek, mint a kosok,
és a halmok mint juhok bárányai.

5Mi lelt téged, tenger, hogy elfutottál,
és téged, Jordán, hogy visszafordultál?

6Hegyek, miért ugrándoztatok, mint a kosok,
és mint a juhok bárányai, ti halmok?

7Rendülj meg föld az Úr színe előtt,
Jákob Istenének arca előtt,

8aki a kősziklát vizek tavává változtatta,
s a szirtet vizek forrásává.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

114,1 Ezt a himnuszt a »honfoglalás ünnepén« énekelték (vö. Józs 3,1-6,27), a Vörös-tengeren való átkelés (a pusztai vándorlás kezdete) és a Jordánon való átkelés (bevonulás az ígéret földjére) emlékünnepén. A szöveget később átdolgozták.

114,7 Vö. Kiv 17,6.

Előző zsoltár Következő zsoltár