Keresés a Bibliában

101

1Dávid zsoltára.
Kegyelemről s igazságról énekelek,
neked zengek zsoltárt, Uram.

2Vigyázok, hogy utam szeplőtelen legyen,
mikor látogatsz meg engem?
Ártatlan szívvel járok
házam belsejében.

3Szemem elé nem állítok
igazságtalan dolgot.
A törvényszegőt gyűlölöm,
nincs köze hozzám.

4A gonosz szív távol legyen tőlem,
az álnokságot nem ismerem.

5Aki titokban rágalmazza felebarátját,
azt elnémítom;
akinek szeme kevély és szíve felfuvalkodott,
azt nem szenvedhetem.

6Szemem felkutatja az igazakat az országban,
hogy nálam lakjanak;
aki szeplőtelen úton jár,
csak az szolgálhat nekem.

7Nem lakhat házam belsejében,
aki kevélyen cselekszik;
aki hazugságot beszél,
nem állhat meg szemem előtt.

8Reggelenként kiirtom
az ország minden bűnösét,
hogy kigyomláljak az Úr városából
minden gonosztevőt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

101,1 A zsoltár formája: egy (valóságos vagy eszményi) király vallomása, aki elkötelezte magát Istennek. A királyok korszakának késői szakaszában keletkezett. A kereszténységben az egyházért és az államért felelősséget viselő személyek könyörgése.

Következő zsoltár