Keresés a Bibliában

21 1Azt mondta továbbá az Úr Mózesnek: »Szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és mondd nekik: Pap ne tegye magát tisztátalanná polgártársainak holtteste által, 2ha csak nem közeli vérrokona, azaz atyja, anyja, fia, lánya, fivére 3vagy még férjhez nem ment, szűz nővére. 4Még népének fejedelme által se tegye magát tisztátalanná.
5Ne nyírják meg fejüket és szakállukat, testükön bevágásokat ne csináljanak. 6Szentek legyenek Istenüknek, meg ne szentségtelenítsék nevét, mert az Úr tűzáldozatait, Istenük kenyerét áldozzák, s azért szenteknek kell lenniük.
7Parázna vagy becstelen asszonyt ne vegyenek nőül, olyat se, akit férje eltaszított, mert Istenüknek szentelték magukat, 8s a kiteendő kenyereket áldozzák. Szentek legyenek tehát, mert szent vagyok én is, az Úr, aki szentséget kívánok tőlük.
9A pap lányát, ha paráznaságon érik, s így atyja nevét megszentségteleníti, tűzben égessék el.
10A főpap, azaz testvérei között a legfőbb pap, kinek fejére öntötték a kenet olaját, s akinek kezét felszentelték a papságra, s akit felöltöztettek a szent ruhákba, fejét díszétől meg ne fossza, ruháját meg ne szaggassa. 11Egyáltalán semmiféle holttesthez be ne menjen – még atyja vagy anyja által se tegye magát tisztátalanná –, 12s ki ne menjen a szent helyről, hogy meg ne szentségtelenítse az Úr szent helyét, mert Istene szent kenetének olaja van rajta. Én vagyok az Úr!
13Szűz lányt vegyen feleségül, 14özvegyet, eltaszítottat, becstelent vagy parázna nőt el ne vegyen, hanem csak népéből való hajadon leányt, 15hogy nemzetsége törzsét össze ne keverje nemzete köznépével, mert én, az Úr, szentséget kívánok tőle.«
16Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 17»Szólj Áronhoz: Ha valakinek utódaid közül, bármely nemzedékben, testi hibája van: ne mutasson be kenyeret Istenének; 18ne járuljon az ő szolgálatához olyan, aki vak, sánta, tömpe-, nagy- vagy görbeorrú, 19aki töröttlábú vagy -kezű, 20aki púpos, aki fájósszemű, akinek a szemén hályog, a testén állandó var vagy sömör van, vagy aki megszakadt. 21Senki, akinek testi hibája van Áron pap ivadékai közül, elő ne álljon, hogy tűzáldozatot mutasson be az Úrnak, kenyeret az Istenének.
22Ehet ugyan a szent helyen bemutatott kenyerekből, 23de a függönyön belülre nem mehet, s az oltárhoz nem járulhat, mert testi hibája van, s nem szabad szentségtelenné tennie szent helyemet. Én, az Úr, szentséget kívánok tőlük!«
24Elmondta tehát Mózes Áronnak s fiainak meg egész Izraelnek mindazt, amit az Úr megparancsolt neki.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

21,1 A papok magánéletét szabályozó törvények.

21,16 Olyan testi hibák listája, amelyek alkalmatlanná tesznek a papi szolgálatra. A fogság utáni időktől mindmáig azáltal lesz valaki pappá, hogy Lévi családjába születik (minden Levi, Cohen, Cohn, Kuhn nevű).

Előző fejezet Következő fejezet