Keresés a Bibliában

19 1Így szól az Úr Mózeshez: 2»Szólj Izrael fiainak egész gyülekezetéhez és mondd nekik: Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok!
3Ki-ki tisztelje atyját és anyját. Szombatjaimat tartsátok meg: én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.
4Ne forduljatok a bálványok felé, és ne csináljatok magatoknak öntött isteneket: én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.
5Ha békeáldozatot vágtok az Úrnak, akkor, hogy az kedves legyen, 6aznap, amelyen levágjátok, meg a következőn meg kell ennetek: ami harmadnapra marad belőle, azt égessétek el tűzben. 7Ha valaki a két nap után eszik belőle, szentségtelen lesz és istentelenségben vétkes; 8viselje is gonoszságát, mert megszentségtelenítette az Úr szentségét: vesszen el az ilyen ember népéből.
9Amikor földed terményeit aratod, ne arasd le egész a föld színéig és ne szedd össze az elmaradt kalászokat; 10szőlődben se szedd össze az elmaradt gerezdeket, s a lehullott szemeket: hadd szedjék össze a szegények és a jövevények – én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.
11Ne lopjatok, ne tagadjatok le semmit és ne csalja meg egyiktek a másikat!
12Ne esküdjél nevemre hamisan, hogy meg ne szentségtelenítsd Istened nevét – én vagyok az Úr!
13Ne keress ürügyet felebarátod ellen, és erőszakkal se nyomd el őt! Napszámosod bére ne maradjon reggelig tenálad!
14Ne átkozz süketet és ne tégy gáncsot vak elé: féld az Urat, a te Istenedet – mert én vagyok az Úr!
15Ne kövess el jogtalanságot és ne ítélj igazságtalanul! Ne nézd a szegény személyét, s ne légy tekintettel a hatalmas arcára: igazság szerint ítélj felebarátodnak. 16Ne légy rágalmazó, se besúgó a nép között. Ne törj felebarátod vérére – én vagyok az Úr!
17Ne gyűlöld testvéredet szívedben, hanem fedd meg nyíltan, hogy ne legyen bűnöd miatta. 18Ne állj bosszút, s ne emlékezzél meg polgártársaid igazságtalanságáról: szeresd felebarátodat, mint te magadat – én vagyok az Úr!
19Tartsátok meg törvényeimet.
Ne párosítsd állatodat másféle állattal, ne vesd be szántódat kétféle maggal, ne öltözzél kétféléből szőtt ruhába.
20Ha valaki olyan asszonnyal hál és közösül, aki másnak sem váltságdíjjal ki nem váltott, sem szabadsággal meg nem ajándékozott rabszolganője és jegyese: veréssel lakoljanak mind a ketten, de halállal ne bűnhődjenek, mert a nő nem volt szabad. 21Vétkéért pedig vigyen a férfi áldozatul egy kost az Úrnak, a bizonyság sátrának ajtajához, 22s a pap könyörögjön érte és vétkéért az Úr előtt, s ő megkegyelmez neki és megbocsátja bűnét.
23Ha majd bejuttok földetekre és gyümölcsfákat ültettek rajta, ne távolítsátok el előbőrüket, azaz az első gyümölcsüket; a gyümölcs, amelyet hoznak, tisztátalan legyen nektek: ne egyetek belőle. 24A negyedik esztendőben pedig minden gyümölcsüket hálaadásul az Úrnak kell szentelni. 25Az ötödik esztendőben aztán egyétek gyümölcsüket és gyűjtsétek be a termést, amelyet hoznak. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek!
26A vérével semmit ne egyetek.
Ne jósolgassatok, álmokra ne adjatok.
27Hajatokat ne vágjátok kerekre, szakállatokat le ne nyírjátok. 28Halott miatt testeteket be ne vagdaljátok, semmiféle jelet vagy bélyeget se csináljatok magatokra. Én vagyok az Úr!
29Lányodat ne add paráználkodásra, hogy gyalázatossá ne legyen az ország, s meg ne teljék gonoszsággal.
30Szombatjaimat tartsátok meg, s szentélyemet féljétek. Én vagyok az Úr!
31Ne forduljatok a halottidézőkhöz és semmit se kérdezzetek a jósoktól, hogy tisztátalanná ne tegyétek magatokat általuk. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek!
32Ősz fő előtt kelj fel, s tiszteld az öreg ember személyét: félj az Úrtól, a te Istenedtől: én vagyok az Úr!
33Ha jövevény lakik földeteken, s tartózkodik köztetek, ne tegyetek szemrehányást neki: 34olyan legyen köztetek, mint a bennszülött, s úgy szeressétek, mint önmagatokat, hisz ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek!
35Ne kövessetek el jogtalanságot az ítéletben, a hosszmértékben, a súlymértékben s az űrmértékben: 36igaz mérleg, igaz súly, igaz véka, igaz meszely legyen köztetek. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről.
37Tartsátok meg minden parancsomat s minden rendeletemet s mindent azok szerint tegyetek: én vagyok az Úr!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

19,1 Az egész népre vonatkozó rendelkezések, melyek a mindennapi életet szabályozzák.

19,3 Szó szerint a szülők »félelmét« írja elő ez a törvény (nem pusztán a tiszteletüket, ahogyan a Kiv 20,12), vagyis az Istennek kijáró tisztelethez hasonló magatartást.

19,9 A termés Isten ajándéka, ezért Isten megkövetelheti, hogy a szegényeknek is adjanak belőle.

19,10 Az igazság gyakorlása sokszor kevés (főként a szegényekkel szemben). Izraelben törvény, hogy a népből valót mint testvért szeretni és pártolni kell. Ennek a szeretetnek a gyökere Isten szeretete a népe iránt.

19,19 A dolgok ehhez hasonló összekeverését az Isten által megszabott rend felborításának vélték.

19,20 Aki más rabszolganőjével paráználkodik, ha azt ura hivatalosan nem vette feleségül, nem számít házasságtörőnek.

19,36 1 éfa (véka) kb. 40 liter, 1 hín (meszely) kb. 6,5 liter.

Előző fejezet Következő fejezet