Keresés a Bibliában

18 1Így szólt az Úr Mózeshez: 2»Szólj Izrael fiaihoz, s mondd nekik: Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek. 3Ne tegyetek úgy, ahogy Egyiptom földjén szokás, ahol laktatok, s ne tegyetek úgy, ahogy Kánaán földjén szokás, ahová majd beviszlek titeket, és ezek törvényei szerint ne járjatok. 4Az én rendeléseim szerint tegyetek, az én parancsaimat tartsátok meg, s azok szerint járjatok: én, az Úr, vagyok a ti Istenetek. 5Tartsátok meg törvényeimet s rendeleteimet, mert az az ember, aki szerintük cselekszik, élni fog általuk. Én vagyok az Úr!
6Senki se közelítsen vér szerinti rokonához, hogy felfedje szemérmét. Én vagyok az Úr!
7Atyád szemérmét fel ne fedd, sem anyád szemérmét: anyád ő, fel ne fedd szemérmét. 8Atyád feleségének szemérmét fel ne fedd: atyád szemérme az. 9Atyádtól vagy anyádtól való nővérednek, akár a házban született, akár azon kívül, szemérmét fel ne fedd. 10Fiad lányának vagy lányod lányának szemérmét fel ne fedd: a te szemérmed az. 11Atyád felesége lányának, akit ő atyádnak szült, s aki neked nővéred, szemérmét fel ne fedd. 12Atyád nővérének szemérmét fel ne fedd: atyád teste az; 13anyád nővérének szemérmét fel ne fedd: anyád teste az. 14Atyád fivérének szemérmét fel ne fedd: ne közelíts tehát feleségéhez: nagynénéd ő neked. 15Menyed szemérmét fel ne fedd: fiad felesége ő, fel ne fedd szemérmét. 16Fivéred feleségének szemérmét fel ne fedd: fivéred szemérme az.
17Feleségének és a lányának szemérmét fel ne fedd, fiának lányát vagy lányának lányát el ne vedd, hogy szemérmét felfedjed: az ő teste az, és vérfertőzés az ilyen közösülés. 18Feleséged nővérét társfeleségül el ne vedd mellé és szemérmét fel ne fedd az ő életében.

19Havi tisztulásban szenvedő asszonyhoz ne közelíts, s fel ne fedd szemérmét. 20Felebarátod feleségével ne hálj, és a mag vegyítése által magadat vele tisztátalanná ne tedd.
21Gyermekedet ne add oda, hogy a Molok bálványnak szenteljék: ne szentségtelenítsd meg a te Istened nevét. Én vagyok az Úr!
22Férfival ne hálj asszonnyal való hálás módjára: undokság az!
23Semmiféle állattal se közösülj, és ne tedd magadat tisztátalanná vele, asszony pedig ne feküdjék állat alá, hogy közösüljön vele: iszonyú bűn az!
24Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmivel se ezek közül: ezekkel tették magukat tisztátalanokká mindazok a nemzetek, amelyeket ki fogok űzni színetek elől, 25és ezek által lett tisztátalanná az a föld, amelynek bűneit számon fogom kérni, hogy okádja ki lakóit. 26Tartsátok meg törvényeimet és rendeleteimet, s ne kövessetek el semmit se ezek közül az undokságok közül, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. 27Ezeket az undokságokat cselekedték ugyanis mind meg földeteknek előttetek levő lakói és így tették azt tisztátalanná: 28vigyázzatok tehát, mert ha hasonlókat tesztek, titeket is úgy kiokád, mint ahogy kiokádta az előttetek levő nemzetet. 29Mindaz, aki elkövet valamit ezek közül az undokságok közül, vesszen el népéből. 30Tartsátok meg parancsaimat, s ne tegyétek azt, amit az előttetek levők cselekedtek, és ne tegyétek magatokat tisztátalanokká ezekkel a dolgokkal. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

18,1 A nemi életet szabályozó törvények megfogalmazása feltétlen (tedd - ne tedd), az isteni joghoz tartoznak.

18,1 Isten szent népe nem élhet más népek erkölcstelen szokásai szerint.

Előző fejezet Következő fejezet