Keresés a Bibliában

14 1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Ez a törvény áll a leprásra, amikor őt meg kell tisztítani: Vigyék el a paphoz, 3akinek azonban ki kell mennie a tábor elé, s ha ő úgy találja, hogy a lepra meggyógyult, 4parancsolja meg a megtisztítandónak, hogy hozzon magáért két élő, ehető madárkát, cédrusfát, karmazsin színű fonalat meg izsópot. 5Aztán parancsolja meg, hogy vágják le az egyik madárkát cserépedényben lévő élővíz felett, 6a másikat pedig, az élőt, mártsa a cédrusfával, a karmazsin színű fonállal és az izsóppal együtt a levágott madárka vérébe. 7Aztán hintse meg ezzel hétszer a megtisztítandót, hogy így annak rendje s módja szerint megtisztuljon, az élő madárkát pedig engedje elrepülni a mezőre. 8Aztán az illető mossa ki ruháját és borotválja le testének minden szőrét, s fürödjék meg vízben, s tiszta lesz, s bemehet a táborba, de hét napig még sátrán kívül kell maradnia. 9A hetedik napon aztán borotválja le fejének haját, szakállát, szemöldökét, s egész testének szőrét és mossa meg ismét ruháját és testét.
10A nyolcadik napon vegyen két hibátlan hím bárányt s egy egyesztendős hibátlan nőstény bárányt s háromtized, olajjal meghintett lisztlángot, ételáldozatul, s külön még egyhatod olajat. 11Aztán állítsa a pap, aki az illető tisztítását végzi, őt és mindezt az Úr elé, a bizonyság sátrának ajtajához. 12Vegye az egyik bárányt, s mutassa be a hatod olajjal vétekért való áldozatul, s ajánlja fel mindkettőt az Úr előtt. 13Ott vágja le a bárányt, ahol a bűnért való áldozatot és az egészen elégő áldozatot szokták levágni, tudniillik a szent helyen: mert, miként a bűnért való áldozat, úgy ez a vétekért való áldozat is a papé: szentséges az. 14Aztán vegyen a pap a vétekért bemutatott áldozat véréből, s kenje meg vele a megtisztítandó ember jobb fülcimpáját, jobb keze és lába hüvelykujját. 15Aztán öntsön a hatod olajból a maga balkezébe, 16mártsa bele jobb ujját, s hintsen belőle hétszer az Úr elé, 17ami pedig megmarad az olajból a bal kezében, azt kenje a megtisztítandó ember jobb fülcimpájára, jobb kezének és lábának hüvelykujjára a vétekért való áldozatul kiontott vér fölé, 18meg a fejére, 19és könyörögjön érte az Úr előtt. Aztán végezze el a bűnért való áldozatot, majd vágja le az egészen elégő áldozatot, 20s rakja fel az oltárra, ételáldozatával együtt, s az illető annak rendje s módja szerint megtisztul.
21Ha azonban az illető szegény, s keze nem tud szert tenni a mondottakra, akkor vegyen egy bárányt, vétekért való áldozatul, a felajánlás céljára, hogy a pap könyöröghessen érte, meg egy tized, olajjal meghintett lisztlángot, ételáldozatul, meg egy hatod olajat, 22továbbá két gerlét vagy két galambfiókát, egyet bűnért való áldozatul, egyet pedig egészen elégő áldozatul, 23és vigye ezeket, tisztulása nyolcadik napján, a paphoz, a bizonyság sátrának ajtajához, az Úr elé. 24Az vegye a vétekért való áldozatul szánt bárányt meg a hatod olajat, s ajánlja fel mindkettőt. 25Aztán vágja le a bárányt, kenjen a véréből a megtisztítandó ember jobb fülcimpájára, jobb keze és lába hüvelykujjára, 26az olaj egy részét pedig öntse a maga bal kezébe, 27mártsa bele jobb keze ujját, s hintsen belőle hétszer az Úr elé, 28s érintse meg vele a megtisztítandó ember jobb fülcimpáját, jobb keze s lába hüvelykujját, a vétekért való áldozatul kiontott vér helyén, 29a maradék olajat pedig, amely bal kezében van, öntse a megtisztítandó ember fejére, hogy kiengesztelje érte az Urat. 30Aztán mutassa be a két gerlét vagy galambfiókát, 31az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat egészen elégő áldozatul, ételáldozatával együtt.
32Ez legyen az áldozata annak a leprásnak, aki nem tud mindent megszerezni tisztulásához.«
33Így szólt továbbá az Úr Mózeshez és Áronhoz: 34»Ha majd bejuttok Kánaán földjére, amelyet én nektek fogok adni birtokul, és lepraszerű kiütés támad valamelyik házon, 35menjen el az, akié a ház és jelentse a papnak, s mondja: ‘Lepraszerű kiütést látok a házamon.’ 36Erre az parancsolja meg, hogy hordjanak ki mindent a házból, mielőtt ő bemegy, hogy megnézze, leprás-e az, hogy tisztátalanná ne váljék mindaz, ami a házban van. Aztán menjen be, hogy megnézze a ház lepráját, 37és ha azt látja, hogy falain zöldes vagy vörhenyes horpadásfélék éktelenkednek, s azok mélyebbek a többi falfelületnél, 38menjen ki a ház ajtaján, s tüstént zárassa be hét napig. 39A hetedik napon aztán menjen el ismét és nézze meg. Ha azt találja, hogy a kiütés terjedt, 40parancsolja meg, hogy szedjék ki azokat a köveket, amelyeken a kiütés van és dobálják valamilyen tisztátalan, a városon kívül levő helyre, 41a ház belsejét pedig körös-körül vakarják le, s a levakart port öntsék valamilyen tisztátalan, a városon kívül levő helyre, 42s tegyenek más köveket a kivettek helyére, s tapasszák be más sárral a házat.
43Ha aztán, miután a köveket kiszedték, a port levakarták, s a házat más földdel kitapasztották, 44bemegy a pap és azt látja, hogy a kiütés újra előjött, s a falak foltosak – akkor makacs lepra az, s a ház tisztátalan: 45tüstént rontsák le, s kövét, fáját s minden porát vessék valamilyen tisztátalan, a városon kívül levő helyre. – 46Aki bemegy a házba, míg az zár alatt van, tisztátalan legyen estig, 47aki pedig ott alszik vagy eszik valamit benne, mossa ki ruháit.
48Ha azonban a pap bemegy és azt látja, hogy a kiütés nem terjedt a házon, miután újra tapasztották, ítélje tisztának, mert visszanyerte épségét. 49Megtisztítására pedig vegyen két madárkát, cédrusfát, karmazsin színű fonalat és izsópot, 50s vágja le az egyik madárkát cserépedényben lévő élővíz felett, 51s vegye a cédrusfát, az izsópot meg a karmazsin színű fonalat s az élő madárkát, s mártsa mindezt a levágott madárka vérébe és az élővízbe, s hintse meg ezzel hétszer a házat, 52s tisztítsa meg azt a madárka vérével meg az élővízzel, az élő madárkával, a cédrusfával, az izsóppal s a karmazsin színű fonállal. 53Aztán engedje a madárkát szabadon elrepülni a mezőre, s könyörögjön a házért, s az annak rendje s módja szerint tiszta lesz.
54Ez a törvény a különféle lepráról és kiütésről, 55a ruha és a ház leprájáról, 56a sebhelyről, a kelésről, a fehér és a különböző színváltozatú foltról, 57hogy tudni lehessen, mikor tiszta vagy tisztátalan valami.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,4 A betegséget jelképesen a madárra ruházták.

14,10 A gyógyult engesztelő áldozatot mutat be, mert betegsége alatt a szent közösséget megkárosította. A gyógyultat vérrel és olajjal megkenik. 3/10-ed éfa kb. 12 liter, 1 log kb. fél liter.

14,33 A falon levő penész- ill. zuzmófoltok esetében a bőrbetegségekhez hasonlóan jártak el.

Előző fejezet Következő fejezet