Keresés a Bibliában

15 1Ekkor egy másik nagy és csodálatos jelet láttam az égben: hét angyalt, akiknél a hét utolsó csapás volt, mert azok által teljesedett be Isten haragja.
2Akkor egy üvegtenger-félét láttam, ami tűzzel volt vegyítve. Láttam azokat, akik legyőzték a fenevadat, a képmását és nevének számát, amint az üvegtenger fölött állnak Isten hárfáival,

3és éneklik Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét:
»Nagyok és csodálatosak a te műveid,
Uram, mindenható Isten!
Igazságosak és igazak a te útjaid,
nemzetek Királya!

(Zsolt 92,5;Zsolt 139,14)

4Ki ne félne téged, Uram,
és ki ne magasztalná nevedet?
Mert egyedül te vagy szent,
hisz minden nemzet eljön
és leborul színed előtt,
mert ítéleteid nyilvánvalóvá lettek!«

(Zsolt 99,3;Zsolt 86,9) 5Ezek után láttam, hogy íme, megnyílt a tanúbizonyság hajlékának temploma az égben, (Kiv 40,34G) 6és hét angyal jött ki a templomból, akiknél a hét csapás volt, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, a mellük körül pedig aranyövvel övezve. (Lev 26,21 G;Dán 10,5) 7A négy élőlény egyike a hét angyalnak hét aranycsészét adott, telve az örökkön-örökké élő Isten haragjával. 8És a templom megtelt füsttel Isten felségétől és hatalmától, és senki sem mehetett be a templomba, amíg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása.
(Kiv 40,34-35;Lev 26,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

15,1 A hetedik jel a hét csapás; a hetedik pecsét és a hetedik harsona az átmenetet képezik.

Előző fejezet Következő fejezet