Keresés a Bibliában

15 1Egy másik nagy és csodálatos jelet láttam a mennyben: hét angyalt, akikre hét csapás volt bízva, a végső csapások, mert ezekkel kimerül Isten haragja.
2Olyasmit láttam, mint egy tűzzel kevert üvegtenger, és azok, akik legyőzték a vadállatot, a szobrát és nevének számát, ott álltak az üvegtengeren, s a kezükben mennyei hárfák. 3Mózesnek, Isten szolgájának és a Báránynak az énekét énekelték: Nagyok és csodálatosak tetteid, Urunk, mindenható Isten! Igazságosak és igazak útjaid, nemzetek Királya. 4Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené neved? Mert csak te vagy szent! Minden nemzet eljön, és leborul színed előtt, mert ítéleteid nyilvánvalóvá lettek.”
5Ezek után láttam, hogy megnyílt a mennyben a tanúságtétel sátrának a szentélye, 6és kijött a szentélyből a hét angyal, akinél a hét csapás volt. Ragyogó, színtiszta vászonruhába voltak öltözve, mellükön aranyöv. 7A négy közül az egyik élőlény a hét angyalnak hét aranycsészét adott. Ezek az örökkön-örökké élő Isten haragjával voltak tele. 8A szentély megtelt Isten dicsőségének és hatalmának a füstjével, és senki sem léphetett be a szentélybe addig, amíg a hét angyal hét csapása be nem teljesedett.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet